Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OZNAMY

SMÚTOČNÝ OZNAM - GYÁSZJELENTÉSVytlačiť
 

images (6).jpg

SMÚTOČNÝ OZNAM -

GYÁSZJELENTÉS

 

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že   

  † Mária LANCZOVÁ rod. FORGÁCSOVÁ

vo veku 80 rokov zomrela dńa 21. mája 2018.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24. mája 2018

 13:00 hodine na miestnom cintoríne.

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

†  LANCZ  Mária szül. FORGÁCS

2018. május  21 -én, életének 80. évében elhunyt.

Temetése 2018. május 24 -én

13:00 órakor lesz a helyi temetőben.

 


 
 

Očkovanie psovVytlačiť
 

psík).jpg

Regionálna Komora veterinárnych lekárov v Galante Vám oznamuje, že

dňa 24. mája 2018 t.j.  vo štvrtok

v čase od 17:30 do 18:30 hod.

vykoná vakcináciu psov proti besnote v priestoroch bývalej prevádzkárne. Vakcinujú sa zvieratá staršie ako 3 mesiace. Cena vakcinácie jedného zvieraťa je 5 €.

 


 
 

SMÚTOČNÝ OZNAM -GYÁSZJELENTÉSVytlačiť
 

images (2).jpg

SMÚTOČNÝ OZNAM -

GYÁSZJELENTÉS

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 

†  Magdaléna GÁLOVÁ rod. BUGYIOVÁ

vo veku 78 rokov zomrela dńa 19. mája 2018. 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 23. mája 2018 

o 15:00 hodine na miestnom v cintoríne. 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

† GÁL Magdaléna szül. BUGYI

2018. május 19-én, életének 78. évében elhunyt.

Temetése 2018. május 23 -án

15:00 órakor lesz a helyi temetőben.


 
 

ČO UROBIŤ S POKOSENOU TRÁVOU?Vytlačiť
 

kosačka.jpg

 

Vyzývame občanov, aby ste pokosenú trávu nedávali do svojich smetných nádob, lebo spoločnosť Tecom s.r.o. odmieta takto naplnené nádoby odvážať. Žiadame Vás, aby ste na tento účel využivali domáce kompostéry alebo odovzdali na zbernom dvore.

 

 


 
 

RKC Farský úrad Veľká Mača - Miserend – Poriadok sv. omší Vytlačiť
 

G0101535.JPG

 Miserend – Poriadok sv. omší
      21. týždeň 

                 / v prílohe/

 

Súbor na stiahnutie 2018_21.docx 2018_21.docx (20.6 kB)

 
 

POZOR UZÁVIERKA ŠTÁTNEJ CESTYVytlačiť
 

IMG_2502.jpg

Dňa 19.05.2018 /v sobotu/ v obci Gáň sa uskutoční športová akcia pod názvom Beh Gáňom.  Z toho dôvodu bude časť obce a to hlavne štátna cesta uzavretá od 08,00 hod do 15,00 hod. pre kamiónovú dopravu. Pre osobné autá bude vyznačená obchádzka dopravným značením cez Podhumenskú ulicu.

Prosíme občanov, ktorí budú v tento deň  prechádzať cez obec Gáň,  aby rešpektovali dopravné značenie,  pokyny usporiadateľov a príslušníkov dopravnej polície.

 

Ďakujeme za pochopenie

 


 
 

Zápis do materskej školyVytlačiť
 

11.jpg

 Riaditeľstvo ZŠvs MŠ Dávida Mészárosa vo Veľkej Mači oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční:

 od 14. mája  do 28. mája 2018

Prednostne sa prijímajú deti:

-ktoré dovŕšili piaty rok veku

-deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Óvodai beíratás

 

A Nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a beíratás az óvodába a 2018/2019-es tanévre:

2018. május 14-től  május 28-ig

 

A felvételnél előtérbe kerülnek azok a gyerekek:

-akik betöltötték az ötödik életévüket

- akinek a tankötelezettsége megkezdését elhalasztották.

 


 
 

Pribudli nám ďaľšie kameryVytlačiť
 

download.jpg

  Nové kamery sú umiestnené na príjazdových cestách do našej obce v počte 6 kusov. Vďaka projektu s názvom

"Zvýšenie bezpečnosti v obci Veľká Mača prostredníctvom prevencie kriminality"

 nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo 9 000 € na dobudovanie kamerového systému.

Veríme, že kamery budú slúžiť pre Vašu bezpečnosť.  

 


 
 

UZÁVIERKA dialnice D1 BLATNÉ obojsmerneVytlačiť
 

IMG-4700.JPG

 

Dňa 5. mája 2018 od 08:00 hod. -  do 6. mája 2018 do 12:00 hod. bude presmerovaná premávka z dialnice D1 obojsmerne, Všetky motorové vozidlá budú prechádzať cez našu obec  po Bratislavskej ceste. Preto žiadame obyvateľov bývajúcich na tomto úseku, aby neparkovali pri ceste, zároveň upozorňujme našich občanov, že je prísny zákaz v uvedenom čase predávať pozdĺž Bratislavskej cesty.

Žiadame všetkých občanov, aby neohrozovali a nespomaľovali cestnú premávku nakoľko sa očakáva veľký nápor áut.

 


 
 

Chcete dostávať informácie, ktoré sú hlásené v miestnom rozhlase?Vytlačiť
 

 

IMG_9082.JPG

Oznamujeme návštevníkom webovej stránky www.velkamaca.sk, že sa môžete zaregistrovať na našu stránku /v pravom hornom rohu/ "Registovať"a dôležité oznamy Vám budú zaslané priamo na Vašu mailovú adresu.

Všetky dôležité a aktuálne informácie, ktoré sú hlásené v miestnom rozhlase dostanete na Váš mail. 

Tešíme sa na Vašu registráciu.


 
 

ZBER TETRA PAKOVÝCH OBALOVVytlačiť
 

images 5.jpg

ZBER TETRA PAKOVÝCH OBALOV  + PLECHOVIEK OD NÁPOJOV

Informujeme Vás, že pribudla ďaľšia komodita, ktorú môžeme separovať,  sú to plechovky od nápojov.  

Do vreca k tetra pakovým obalom  môžete priložiť aj plechovky. Odvoz sa uskutoční vždy v deň, keď sa uskutoční zber a odvoz plastov..

 

 

 


 
 

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇVytlačiť
 

Untitled 1.jpg

POZOR ZMENA !!!

Eko dvor a kompostáreň 

od 1. apríla 2018

prechádza s otváracím časom na letné obdobie

 / od 1. apríla  do  30. septembra /

streda   17:00 hod.  -  19:00 hod.

sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

 

 


 
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. NitraVytlačiť
 

images.png

G E N E R Á L N Y  P A R D O N -

Á L T A L Á N O S   P A R D O N 

od 1. 4. 2018  do 1. 7. 2018

 

Súbor na stiahnutie GP - magyarul V.doc GP - magyarul V.doc (44.5 kB)
Súbor na stiahnutie GP Oznam SK V-1.doc GP Oznam SK V-1.doc (45 kB)

 
 

InformáciaVytlačiť
 

77.jpg

Obec v marci 2018 podala projekt na vytvorenie detského ihriska  pod názvom "DETSKÉ IHRISKO PRI DOME KULTÚRY VO VEĽKEJ MAČI" , ktoré je projektované na Centrálnom námestí pri dome kultúry.  Detské ihrisko  bude verejne prístupné s nepretržitou prevádzkou a bude určené pre deti predškolského a školského veku do 14 rokov čo je primárna cieľová skupina v počte 342 detí z našej obce.

Cieľová skupina je široká verejnosť, hlavne mladé rodiny s deťmi a ostatní obyvatelia a návštevníci obce. Projektom sa zlepší hlavne komunikácia medzi deťmi a ostatnými vekovými katefóriami obyvateľov obce, pohybové aktivity, zručnosť a myslenie detí.

Veríme, že projekt bude úspešný a spoločne sa budeme tešiť z nového detského ihriska. 

 

 


 
 

ZOZNAM VLASTNÍKOV, KTORÝM BOLA VYMERANÁ PôDA V KAT. ÚZEMÍ VEĽKÁ MAČA OD ROKU 1991 - 2002Vytlačiť
 

IMG_2925.JPG

Zverejňujeme zoznamy vlastníkov - užívateľov poľnohospodárskych pozemkov, ktoré boli vymerané do náhradného užívania v rokoch 1991 - 2002. 

Veríme,že zoznamy pomôžu našim občanom zistiť aká spoločnosť v akej výmere a s akým parcelným číslom boli pozemky vymerané.

 

 


 
 

Zber elektronického odpaduVytlačiť
 

DSCN8820.JPG 

Oznamujeme Vám, že  zber elektronického odpadu.sa uskutoční v mesiaci apríl.

Zamestnanci obce navštívia domácnosti a elektronický odpad odvezú traktorom zadarmo.

Zber a odvoz sa plánuje v 15. týždni

Zároveň Vás žiadame, aby ste nám v 13. a 14. týždni telefonicky alebo osobne nahlásili, že máte záujem o odvoz elektronického odpadu

Kontakt: 0317858121 mail. ocuvmaca@nextra,sk


 Žiadame Vás, aby ste dovtedy odpad nevykladali na verejné priestranstvo!  V prípade, že elektronický odpad chcete odovzdať skôr, môžete odpad odovzdať na eko dvore v otváracích hodinách.

Ďakujeme.

  


 
 

Rekonštrukcia telocvičneVytlačiť
 

PROJEKT: 

Na jar 2018 obec začne rekonštrukciu telocvične, na ktorý bol vypracovaný projekt a podaný na Okresný úrad Trnava odbor školstva s názvom:

"Rekonštrukcia strechy telocvične"  a   "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v telocvični"

Školský úrad nám poskytol finančné prostriedky vo výške 120 000 €, po ukončení verejného obstarávania sa na objekte telocvične začnú práce s vybraným dodávateľom.

11.jpg

 


 
 

Separovanie odpadu v obci Veľká Mača v roku 2017 Vytlačiť
 

DSCN9122.JPG

 

V prílohe nájdete informáciu o separácii odpadu v minulom roku podľa štatististických údajov, Vďaka naším občanom sa separovaný odpad značne navýšil, občania sú disciplinovanejši a viac dbajú na čistotu prírody a ovzdušia.

Ďakujeme všetkým občanom.

 

 

Súbor na stiahnutie Separovanie.pdf Separovanie.pdf (438.2 kB)

 
 

PODANÉ PROJEKTYVytlačiť
 

V januári 2018 bol podaný projekt na stavbu " Šatne a sociálne zariadenie futbalový štadión L. Lancza vo Veľkej Mači"

Jedná sa o  rekonštrukciu šatne na futbalovom ihrisku - plochá strecha bude zatepľovaná a budú vytvorené aj nové klampiarske výrobky. Fasáda bude po výmene okien opravená a v celom rozsahu zateplená. Zároveň bude vytvorený aj nový systém okapov a úprava okolo objektu. Pri realizácii modernizácie predmetného objektu vznikla požiadavka na prestrešenie spevnenej plochy pred objektom 6,80 m x 23,80 m.

Žiadaná suma: 64 978 €

DSCN3568.JPG

 


 
 

ROZPIS ODVOZU PET FLIAŠ A SKLA V ROKU 2018Vytlačiť
 

stiahnuť.jpg

ROZPIS ODVOZU PET FLIAŠ A SKLA V ROKU 2018

 

 

PLAST

SKLO

8.1.2018

 

5.2.2018

6.2.2018

5.3.2018

 

3.4.2018

30.4.2018

28.5.2018

 

25.6.2018

26.6.2018

23.7.2018

 

20.8.2018

21.8.2018

17.9.2018

 

15.10.2018

16.10.2018

12.11.2018

 

10.12.2018

11.12.2018

 

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU KAŽDÝ ŠTVRTOK

 


 
 

Uskutočnené podujatia v Dome kultúry a poplatky za jednotlivé akcie Vytlačiť
 

9.JPG Na základe podnetu občanov, zverejňujeme prenájom domu kultúry za uskutočnené podujatia  v mesiacoch október - december 2017

 

  USKUTOČNENÁ AKCIA  
14.10.2017 SVADBA    509,87 €
21.10.2017 KLOBÁSOVÝ FESTIVAL 0 €
6.11.2017 45. výročie sobáša   112,50 €
24.11.2017 PLES 0 €
9.12.2017 Oslava 50. ročného jubilea    197,88 €

 

16.12.2017  

Oslava 40. ročného jubilea                     

 126,35 €
     
     

 

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie CENNÍK.docx CENNÍK.docx (18.1 kB)

 
 

KALENDÁR 2018Vytlačiť
 


 
 

ROZPIS HODÍN V TELOCVIČNI od 1. 11. 2017 - 31..3.2018Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie getpicture_icon.jpg getpicture_icon.jpg (1.3 kB)

 
 

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA otváracie hodiny Vytlačiť
 

Oznamujeme našim občanom, že areál Eko dvoru  a kompostárne vo Veľkej Mači je pre verejnosť otvorená nasledovne:   

OTVÁRACIE HODINY: 

v letnom období  /od 1.apríla  do 30. septembra/

streda 17:00 hod.  - 19:00 hod.

sobota 14:00 hod. - 15:00 hod.

v zimnom období    / od 1. októbra  do  31. marca /

streda   15:00 hod.  -  17:00 hod.

sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

 

   Odozdať sa môžu nasledovné komodity:

  • PAPIER
  • KONÁRE, DREVINY. VINIČE
  • ELEKTRONICKÝ ODPAD
  • PNEUMATIKY
  • BATÉRIE

 

   Občania môžu využívať poskytnuté služby, musia sa však preukázať občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.   

 


 


 
 

DETSKÁ PORADŇAVytlačiť
 

MUDr: Molnárová oznamuje svojim pacientom, že detská poradňa sa v obci Veľká Mača  koná každý párny týždeň v stredu v zasadačke obecného úradu o 13:00 hod. 

 

 


 
 

dnes je: 25.5.2018

meniny má: Urban

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 15:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka