Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

AKO VYBAVÍTE

Ako sa napojiť na verejnú kanalizáciu?

1./ Najprv navštívte obecný úrad, kde si vyzdvihnete tlačivá  "Žiadosť o  pripojenie " a hneď  podpíšete aj " Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd". Vyplnené tlačivá obec postúpi na  Trnavskú vodárenskú spoločnosť. 

2./ Zároveň si môžete objednáť prácu u niektorého podnikateľa, ktorý Vám Vašu domácnosť napojí na verejnú kanalizáciu. 

Zoznam podnikateľov u ktorých si môžete objednať napojenie: 

Forgács Ľudovít /0911 240 846/, Duba František /0905 259 179/, Lancz František /0908 618 612/, Juhász Peter /0907 151 059/, Farkas Peter /0903 691 433/

 

 


 

Výpis / odpis z registra trestov

 

Žiadosť o výpis alebo odpis je možné žiadať priamo na Okresnej prokuratúre v Galante alebo na obecnom úrade.

 

Potrebné doklady:
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov  / tlačivo Vám poskytne OcÚ/

 

Poplatky:
 •  3 € za výpis / odpis z registra trestov
 • 1,50 €  za overenie správnosti údajov v žiadosi o výpis / odpis  z registra trestov, tento poplatok platíte len ak žiadosť podávate na obecnom úrade.

Poplatok sa platí v hotovosti.

Lehota na vybavenie:  do 15 dní

 


 

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

 

Je potrebné predložiť tieto doklady:

 • platný občiansky preukaz
 •  ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný lisť dieťaťa
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 •  súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu

 

Bez poplatku na počkanie.

 

 


 

Ak ste si kúpili nehnuteľnosť

  

Na obecnom úrade si môžete vyzdvihnúť tlačivo " DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ".  Daňové priznanie sa podáva vždy k 31. januáru príslušného roka. Na podanie daňového priznania potrebujete ako podklad k vyplneniu tlačiva vlastnícky list alebo kúpnu zmluvu a musíte vedieť rozmery stavieb. V daňovom priznaní uvediete v časti daň zo stavieb rozmery obytného domu a rozmery samostatne stojacieho garáža a ostatných stavieb, ktoré majú pevné základy.

V časti daň z pozemkov uvediete výmeru celého Vášho pozemku a odčítate rozmery stavieb.

Ak vlastníte ornú pôdu na ďaľšie tlačivo daň z pozemkov uvediete výmeru pozemku aj s príslušnou parcelou.

Daňové priznanie sa  podáva len vtedy ak nastala  zmena oproti pôvodnému stavu napr. sme si kúpili alebo predali pozemok príp. sme zdedili,  alebo sme si pristavali príp. sme skolaudovali novú stavbu teda vždy pri zmenách majetku.

Bližšie informácie Vám poskytnú naše pracovníčky.

 

 


 

Ak ste držiteľom psa

 

Každý pes držany nepretržiite viac ako  90 dní na území obce, má  majiteľ  povinnosť psa nahlásiť   do evidencie. /viď. VZN/

Stačí ak prídete osobne a tlačivo Vám vyplníme, zároveň Vám vydáme aj rozhodnutie.

V prípade, že už psa nedržite aj túto skutočnosť nám musíte nahlásiť, aby sme psa vyškrtli z našej evidencie.

 

 

 


 

Ako vybaviť prvý občiansky preukaz

 

 

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕši pätnásty rok  a má trvalý pobyt na území SR.

Občiansky preukaz vydávajú útvary Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého pobytu občana.

Zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný predložiť  rodný list dieťaťa  /originál/, ostatné potrebné doklady k vydaniu občianskeho preukazu, sú vystavené na obecnom úrade.

O vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať zákonný zástupca najskôr 90 a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku občana.

Vydanie prvého občianskeho preukazu je bezplatné.

 

 


 

Odhlásenie pobytu

 

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci republiky občan nemusí nahlasovať.

 

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

 

 


 

Ako vybaviť rybársky lístok

Je potrebné predložiť tieto doklady:

 • občiansky preukaz
 • žiadosť

 

Môžete požiadať o:

 • ročný rybársky lístok za ktorý uhradíte poplatok  6,50 €
 •  3-ročný rybársky lístok za ktorý uhradíte poplatok  16,50 €
 • žiacky / do 15 rokov/ bez poplatku, so súhlasom zákonného zástupcu

 

 

 


 

Potvrdenie o trvalom pobyte

 

Je potrebné predložiť:

- platný občiansky preukaz

- správny poplatok  - 3 € za každú osobu, poplatok sa platí v hotovosti na obecnom úrade

- pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloži rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Vybavenie na počkanie.

 

 


 

Zrušenie trvalého pobytu

 

Je potrebné predložiť tieto doklady:
 •  platný občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľností.

 

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu sa stáva obec. Táto skutočnosť je občanovi oznámená na úradnej tabuli po dobu 15 dní.

 

Bez poplatku.

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka