Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 44 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Schválené: 14.12.2011

Vyhlásené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

 

 

Dodatok č. 1

k prevádzkovému poriadku pohrebiska č. 44/2011

 

Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z dôvodu zvyšovania cien a energií a prevádzkových nákladov na prevádzkovanie pohrebiska navrhujeme zvýšenie nasledovných poplatkov v bode č. 12:

12. Cenník služieb
V obci Veľká Mača sa stanovujú nasledovné cintorínske poplatky: 

 za jedno hrobové miesto do 10 rokov                             9  €
 za dvojhrob do 10 rokov                                              18  €
 za obnovenie ďalších 10 rokov – jednohrob                      7  €
 za obnovenie ďalších 10 rokov – dvojhrob                      14 €
 za detský hrob                                                            4  € 
 za použitie márnice                                                      5  €
 za použitie chladiaceho boxu                                         4  €
 za použitie pohrebného vozíka                                       2  €    
 použitie ozvučovacej techniky                                        4  €

Ostatné body ostávajú bez zmeny.

     

      
                                                                                     ....................................
                                                                                         Ing. Štefan Lancz
                                                                                           starosta obce

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu :  od 01.12.2011  do 14.12.2011
Schválené uznesením OZ číslo 72/OZ/14/12/2011 zo  dňa : 16.12.2011
Účinnosť nadobúda dňa :        01.01.2012


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka