Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Dodatok č. 6 k VZN o miesnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľká Mača

Schválené: 14.12.2011

Vyhlásené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012


                                 D o d a t o k   č. 6
                                   
           k Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľká Mača č.27/2004 o miestnych daniach
                  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

          Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Mača rozhodlo o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľká Mača č.27/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:


1/ v § 14 odsek 6 sadzba poplatku za  KO  sa mení

pre fyzické osoby – obyvateľov:
a/ rodinné domy zo 17,26 €  osoba/rok na 18,-€  osoba/rok,    t.j.0,3461 €  osoba/týždeň,     t.j. 0,04931 € osoba/deň,
b/ stavby z 8,63 € osoba/rok na 8,70 € osoba/rok    t.j. 0,1673 € osoba/týždeň
t.j. 0,0238 € osoba/deň ak je chata alebo stavba zapísaná na jedného vlastníka


-    pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby :
     z  39,98 € osoba/rok na 40,- €  osoba/rok    t.j. 0,769 € osoba/týždeň  t.j. 0,1095 €
     osoba/deň  podľa počtu zamestnancov.

          Tento dodatok bol zverejnený na úradnej tabuli pred shcválením k pripomienkovaniu dňa 01.12.2011 do 14.12.2011
          Tento dodatok, ktorým sa mení a dopľňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č.27/2004 Veľká Mača bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Veľká Mača dňa 14.12.2011 uznesením č. 71/OZ/14/12/2011
          Vyhlásené po schválení  dňa 16.12.2011
          Dodatok č.6 k VZN č. 27/2004 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012        

 


Vo Veľkej Mači dňa 01.12.2011

 


                                                                                             Ing. Štefan Lancz
                                                                                                 starosta obce

 

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka