Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Návrh Územného plánu obce Veľká Mača - Zmeny a doplnky č. 01/2008

Schválené: 18.5.2009

Vyhlásené: 19.5.0209

Účinnosť: 2.6.2009

O B E C 9 2 5 3 2 V E Ľ K Á M A Č A

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

č. 39/2009

ZO DŇA 18.05.2009 

 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Veľká Mača – Zmeny
a doplnky č. 01/2008.

Obec Veľká Mača podľa § 27 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

n a r i a ď u j e :

§ 1

1.Vyhlasuje sa záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Veľká Mača – Zmeny a doplnky č. 01/2008. Priestorové vymedzenia obce je znázornené v doplnkoch výkresu č. 7: v rozsahu legendy pre Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, M 1: 10000.

2.Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia a vymedzenie verejnoprospešných stavieb sú záväznou časťou Návrhu Územného plánu obce Veľká Mača - Zmeny a doplnky č. 01/2008, s sú uvedené v textovej časti územného plánu ako zmeny a doplnky kapitoly č. A. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti, a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.

3.Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a limity jeho využitia, plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené v zmenách a doplnkoch výkresu č. 2: Komplexný výkres, Územného plánu obce Veľká Mača – Zmeny a doplnky č. 01/2008, a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.

§ 2

Dokumentácie schváleného Návrhu Územného plánu obce Veľká Mača – Zmeny a doplnky č. 01/2008 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Krajskom stavebnom úrade Trnava, Spoločnom stavebnom úrade v Horných Salibách a Obecnom úrade vo Veľkej Mači.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 02.06.2009

 


Vyvesené dňa: 19.05.2009
Zvesené dňa: 20.06.2009

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka