Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OBEC - INFO

HISTÓRIA OBCE

Obec Veľká Mača sa nachádza na Podunajskej nížine v okrese Galanta. V súčasnosti tu žije vyše 2671 obyvateľov. Súčasná obec sa nachádza v blízkosti starovekého osídlenia, z ktorého sa našli vzácne archeologické nálezy počas rokov 1952 – 1957. O živote tunajšieho obyvateľstva z dávnych dôb hovoria nálezy zbraní, loveckých potrieb, nádob pre uskladnenie rôznych druhov potravín a nápojov. Zaujímavým nálezom bolo aj 48 pohrebných miest zo začiatku 10. storočia, ktoré vypovedajú o zvykoch tunajšieho obyvateľstva. V týchto hroboch sa našli aj denáre vydané v Štrasburgu a v Miláne.

Prvá historická zmienka o obci je z roku 1326, keď už môžeme hovoriť o rozvinutej obci. Obec je spomínaná v dobových dokumentoch postupne pod názvami: Mached, Beke Mached (1326), Mached utrque (1335), Machid (1390), Nagmached (1473), welky Maczid (1773), Hrubý Mačad (1920) a Veľká Mača – v súčasnosti.

Obec sa nachádzala v tesnej blízkosti križovatky tzv. Českej cesty (Via Bohemica , spájajúca Budín s Prahou) a cesty spájajúcej Bratislavu s Nitrou, a obyvateľstvo z tejto výhodnej polohy profitovalo tak v minulosti, ako aj v súčasnosti.

V XV. storočí obec patrila pod Šintavské panstvo, bolo však vystavené mnohým útokom tatarov aj husitov. V XVI. a XVII. storočí znamenali turecké vojská veľkú hrozbu pre obyvateľstvo.
Prvým známym richtárom obce bol Péter Dobos. Najstaršia úradná listina obce je z roku 1649, na ktorej je aj najstaršia pečať obce zo XVI. storočia s písmenami NM.

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali hlavne poľnohospodárstvom. Dobové dokumenty zo začiatku XIX. storočia už ale hovoria o 12 remeselníkoch v obci. Na konci XIX. storočia už obec mala samostatný poštový úrad.

 

Stručný historický prehľad

 

Obec vznikla v chotári Mača, spomína sa od roku 1326. Pomenovanie obce bolo v roku 1326 Mached, Beke Mached, 1335 Mached utraque, 1390 Machid, 1473 Nagmached, 1773 Welky Maczid, 1920 Hrubý Mačad, 1927 Veľký Mačad, 1948 Veľká Mača, maďarsky Nagymácséd.

Počiatky osídlenia siahajú do obdobia mezolitu (tardenoisien), spomína sa neolitické sídlisko volútovej kultúry, kostrové pohrebisko z 10. až 11. storočia s radovým pohrebiskom. V minulosti obec patrila postupne viacerým zemepánom, od 16. storočia časť obce panstvu Šintava, časť obce Angelike ´dHennin.

V obci (v objekte pri Obecnom úrade na Gáňskej ulici) je vybudované Múzeum, ktoré je zamerané na historický vývoj obce.

Kultúrne pamiatky

Významnou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol barokovo-klasicistický, z roku 1783, rozšírený v roku 1880.Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí súsošie z roku 1867 (pravdepodobne od A. Brandla), skulptúry svätých: socha sv. Floriána, sv. Vendelína, sv. Donáta, sv. Jána Nepomuckého, sv. Trojice a Pamätník padlým hrdinom I. a II. svetovej vojny.

                                                               /výber z Územného plánu obce/


 


 

Stručný historický prehľad

 

 

  V listine z 10. augusta 1326 sa obec Veľká Mača spomína pod názvom Mached. O bohatej histórii svedčia nálezy z mezolitu, z doby hallštattskej a staromaďarské kostrové pohrebisko zo začiatku 10. storočia. V minulosti bola obec súčasťou šintavského hradu a patrila k majetku rodiny Rozgonyiovcov, Báthoryovcov, Thurzovcov a od roku 1642 Esterházyovcov. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, v 19. storočí nastal aj rozvoj remesiel. Svoje dielne tu mali obuvníci, čižmári, krajčíri, tkáči a obyvatelia pracovali aj v miestnej tehelni. Vzácnymi historickými pamiatkami sú rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa postavený v roku 1783 a baroková socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1732, nachádzajúca sa pri kostole. V novodobej histórii obce bola vybudovaná moderná základná a materská škola, telocvičňa, nákupné stredisko, kúpalisko a ďalšie novostavby. Históriu Veľkej Mače predstavuje návštevníkom stála expozícia regionálneho múzea. Tvoria ju archeologické nálezy z tzv. máčadských vŕškov, poľnohospodárske náradia zo 17. až 19. storočia a cenné obecné dokumenty.

  Kríž zobrazený na minci s hodnotou 10 korún slovenských bol nájdený v katastri obce. Pochádza z 10. storočia nášho letopočtu.
 

 


 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   13:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka