Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PAMIATKY OBCE

Svätá rodina - Szent család / 1867/

Dôležitou úlohou obce je chrániť svoje kultúrne pamiatky.

 Kultúrne pamiatky podliehajú záujmom štátnej pamiatkovej starostlivosti.

 

 

 

 

 


 

Socha Sv. Floriána - Szent Flórián

Socha sv. Floriána – nachádza sa na pravej strane Hlavnej ulice na Európskom námestí. Je to remeselná práca zo zač. 20. stor. kamenára J. Juhásza zo Serede. Bola vyhotovená na základe objednávky veľkostatkára Františka Miklósa.


 

Svätý Donát - Szent Dónát
Po premiestnení sa nachádza na parc. č. 527/1 na Slnečnej ulici.

Socha Sv. Donáta – stojí na pravej strane na Slnečnej ulici. Sochu dalo postaviť veľkomačianske Združenie Sv. ruženca v roku 1910.


 

Socha Svätého Vendelína - Szent Vendel szobra
Nachádza sa v evanjelickom cintoríne na parcele č. 208

 SochaSv. Vendelína – stojí na mieste pri evanjelickom cintoríne. Bol ochrancom pastierov, preto sochu postavili v blízkosti pastvín. Dal ju postaviť jeden z miestnych veľkých gazdov v roku 1820. Na podstavci sa uvádza meno Štefan Barat(d)skai.


 

Socha Svätého J. Nepomuckého - Nepomuki Szent János szobra /1732/
Nachádza sa v areáli kostola na parc. č. 1/1

Socha sv. Jána Nepomuckého – Baroková socha z r. 1732 stojí pri rímskokatolíckom kostole. Svätca uctievajú ako ochrancu mostov a spovedného tajomstva. Socha bola opravovaná v r. 1950.


 

Rímskokatolícky kostol Sv. Jána Krstiteľa - Római katolikus egyház, Keresztelő Szent János templom. /1783/

Rímskokatolícky kostol Sv. Jána Krstiteľa - Veľkomačianská farnosť bola načas filiálkou Serede. V r. 1777 ju obnovil František Esterházy. Na základe tejto skutočnosti postavili nový kostol v r. 1783 v klasicistickom slohu s barokovými prvkami. Nad krížením priečnej lode je kupola a v lodi sú pruské klenby. Bohato je riešený organový chór so segmentovou arkádou. Hlavný oltár je klasicistický z 2. pol. 18. stor. v strede s obrazom Sv. Jána Krstiteľa, po stranách sú sochy sv. Alžbety a Terézie. Kazateľnica je barokovo-klasicistická. Pozoruhodné sú aj krstiteľnice: zachovala sa pôvodná stredoveká kamenná krstiteľnica, ale je aj novšia z červeného mramoru. Tri bočné oltáre sú zasvätené Panne Márii – Kráľovnej svätého ruženca, Svätému krížu a Sedembolestnej Panne Márii. Vo veži sa nachádzajú 2 zvony, na oknách sú vitráže s vyobrazením svätcov.


 

Svätá Trojica - Szentháromság
Stĺp so sochou Svätej Trojice sa nachádzajú na Hlavnej ulici parc. č.528

Súsošie Najsvätejšej Trojice - nachádza sa v strede obce, kde kedysi stál starý kostol. Bolo postavené v r. 1860 o čom svedčí nápis na zadnej strane: „Na večnú slávu Trojjediného Boha dal postaviť Ján Tóth veľkomačiansky statkár v r. 1860.“ · Socha sv. Floriána – nachádza sa na pravej strane Hlavnej ulice.


 

Pamätník deportovaných - Kitelepítettek emlékműve

 


 
Obecné múzeum - Falumúzeum /1997/

Obecné múzeum - bolo otvorené v r. 1996 a prevádzkuje ho obec Veľká Mača. Expozícia je vybudovaná zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante a miestneho obyvateľstva. Má vlastivedný charakter a podáva obraz o najstarších dejinách obce a osídlení, jej okolia vo svetle archeologických nálezov, historických dokumentov, najmä vývoja v 19. a 20. storočí, ako aj ľudové tradície obce a poznanie prírody. Najpočetnejšie sú exponáty, ktoré reprezentujú vývoj osídlenia Veľkej Mače a širšieho okolia od strednej doby kamennej až po stredovek. Zaujímavá je rekonštrukcia hrobu staromaďarského bojovníka s koňom. Vystavený národopisný materiál pochádza zo súkromných zbierok miestneho obyvateľstva

 

Sikulská brána  - Székelykapu  /1996/ 

 


 
 

 


 


 

 

Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny - Az  I. és  II. világháború áldozatainak emlékmüve. Nachádza sa v miestnom cintoríne.

 

Pamätník zahraničných padlých vojakov - A külföldi hősi halált halt katonák emlékűve.  Nachádza sa v v areáli cintorína.

 

Lurdská jaskyňa - Lurdesi barlang. /1991/  Jaskyńa je umiestnená  pri rímskokatolíckom kostole Sv. Jána Krstiteľa

 

Kríž z roku 1770. Nachádza sa pri  štátnej ceste I/62 na konci Sereďskej ulici.

 

 

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   13:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka