Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PROJEKTY

VEĽKÁ MAČA – ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA V OBCI

 

2019

VEĽKÁ MAČA – ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA V OBCI

Kód projektu: 134909         

Poskytnuté FP

                     43 776 €

Vlastné FP

                      2 304  €

 

Environmentálny fond 

Realizácia projektu:  28.08.2019

IMG-7795.JPG  IMG-7791.JPG

 


 

PROJEKTY 2018

 

 

  • Kultúra národnostných menšín 2018 - úspešný projekt
P6171552.JPG
  • Prestavba kotolne na požiarnu zbrojnicu 2018

       /30 000 € úspešný projekt /

DSCN3906.JPG
  • Elektromobil obec Veľká Mača -  neúspešný projekt

 

  • Rozšírenie kamerového systému v obci 2017

       /5 000 €úspešný projekl /


IMG_3107.JPG

  • Town Twinning 2018 - neúspešný projekt

 

  • Rekonštrukcia telocvične  2018  - /120 000 €  úspešný projekt/
IMG-6190.JPG
  • Detské ihrisko pri dome kultúry   -   2018 neúspešný projekt

 

  • Prístavba sociálnych miestností WC, kuchynka v klube dôchodcov Tulipán  -  /13 500 €  úspešný projekt /

 

  • Rekonštrukcia objektu šatní a zastrešenia spevnenej plochy na futbalovom štadione 2018  -    /23 020 €  úspešný projekt /
Resized-20181117-124008-3731-0.jpg

 


 

Zvýšenie bezpečnosti v obci Veľká Mača prostredníctvom prevencie kriminality

Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti v obci Veľká Mača                                                    prostredníctvom prevencie kriminality  2017

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR

      „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

Výška poskytnutej dotácie:  9 000 €     / Deväťtisíc eur/

Rozšírenie kamerového systému.

stiahnuť.jpg        G0101594.JPG

 


 

Názov projektu: Sanácia s nezákonne uloženým odpadom v obci Veľká Mača 2016 

Poskytovateľ: ENVIRONMENTÁLNY FOND 

 

Poskytnutá suma: 73 139,94 €

 

 


 

Zhodnocovanie bioodpadu BRO 2016

Názov projektu:  Zhodnocovanie bioodpadu BRO 2016

POSKYTOVATEĽ: ENVIRONMENTÁLNY FOND 

Poskytnutá suma .      30 000 €

 


 

 

Názov projektu:     Tradície netradične - Česko- Slovenská spolupráca v edukácii, udržaní a zviditeľnení tradičných remesiel a ľudových zvykov regiónov prihraničia  2014

 

Kód ITMS: 224 101 20044

POSKYTOVATEĽ:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

    Poskytnutá dotácia: 102 027,12 €

 


 

 

Výmena strechy na budove kultúrneho domu    2014

 

POSKYTOVATEĽ: Ministertvo financii SR

Dotácia na individuálne potreby na rok 2014

Poskytnutá suma:  13 500 €

 

 


 

Projekt:  TOWN TWINNING 2014

                                                                

EURÓPA FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

 TAG DIE EUROPÄISCHE UNION, TAG DES SPORTS – FREUNDSCHAFT TAGE

 

Municipality of Decs – Municipality of Hajós – Municipality of Veľká Mača - Kyjovské Slovácko v pohybu

 

Termín:     03.-04. 10.  2014    Miesto:  Veľká Mača


 

 

 

Projekt:  ZASTREŠENIE A PRÍSTAVBA DOMU SMÚTKU VO      VEĽKEJ MAČI

OPATRENIE: 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Hodnota diela: 120 471,53 €

Program:  LEADER

 

 


 

ARS POETICA 2014 - výtvarné umenie a folklór ako výrazový prejav kultúrnej a národnostnej identity

 

KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2014

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Názov projektu:  ARS -Poetica 2014 -Výtvarné umenie a folklór ako výrazový prejav kultúrnej a národnostnej identity

Poskytnutá suma:  1000 €

Výška spolufinancovania: 53 €

Obecný deň 5. júla 2014 na Centrálnom námestí vo Veľkej Mači

 

 


 

ARS POETICA 2013 - Výtvarné umenie a folklór ako výrazový prejav kultúrnej a národnostnej identity

 

KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2013

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Názov projektu:  ARS -Poetica 2013 -Výtvarné umenie a folklór ako výrazový prejav kultúrnej a národnostnej identity

Poskytnutá suma:  1400 €

Výška spolufinancovania: 146 €

Obecný deň 8. júna 2013 na Centrálnom námestí vo Veľkej Mači
                         

 

 

 

KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2013

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Názov projektu:   Sociologický, etnografický a kultúrno-historický prieskum obce Veľká Mača

Poskytnutá suma:  1200 €

Výška spolufinancovania: 115 €


 

STRETNUTIE PARTNERSKÝCH OBCÍ - KULTÚRNE DNI 2012

Názov projektu:  TOWN TWINNING -All dreams corne true - Village Day in Veľka Mača -

Stretnutie partnerských miest: Decs-Hajós-Pécsvárad-Veľká Mača

Riadiaci orgán :  EACEA

Poskytnuté finančné prostriedky: 17.000 €

 

 


 

REALIZÁCIA OPATRENÍ TECHNICKÉHO A BIOTECHNICKÉHO CHARAKTERU rok 2012

Názov projektu:  PROTIPOVODŇOVÉ  OPAT RENIA / TECHNICKÉ A BIOTECHNICKÉ/  V OBCI VEĽKÁ MAČA          2012                                             

Riadiaci orgán: ENVIRONMENTÁLNY FOND Bukureštská 4,   Bratislava

Poskytnuté finančné prostriedky:  19.014 €

 

 

Názov projektu:   HAVARIJNÝ STAV ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU VO VEĽKEJ MAČI  - VÝMENA OKIEN                                   2012

Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva SR -  Krajský školský úrad v Trnave

 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 140.000 €

 


 

HAVARIJNÝ STAV STRECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY 2012

Názov projektu:     HAVARIJNÝ STAV STRECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY   2012

Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva SR, Bratislava

Žiadané finančné prostriedky   430.000 €

Poskytnuté finančné prostriedky 120.000

 


 

OBNOVA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE VEĽKÁ MAČA - Predkostolné námestie, oddychová zóna 2012

Názov projektu:  OBNOVA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE VEĽKÁ MAČA - Predkostolné námestie, oddychová zóna     2012 

Riadiaci orgán: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava

Operačný program: Rozvoj vidieka SR  2007-2013

Kód projektu: 442071000006

Realizátor stavby: Parmélia Veľká Mača

Hodnota diela:  75.628 €

 


 

PRESTAVBA OBECNÉHO ÚRADU VO VEĽKEJ MAČI 2012

Názov projektu:  PRESTAVBA OBECNÉHO ÚRADU VO VEĽKEJ MAČI      rok  2012

Riadiaci orgán: Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava

Kód projektu: 441071000007

Realizárot stavby: Oto Gál Veľká Mača

Hodnota diela: 163.817 €

 

 


 

Zhodnocovanie bioodpadov s využitím domácich kompostérov 2012

Názov projektu: Zhodnocovanie bioodpadov s využitím domácich kompostérov

Riadiaci orgán: ENVIRONMENTÁLNY FOND Bukureštská 4,  Bratislava

Poskytnuté finančné  prostriedky:  60.851  €

 

 


 

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA 2012

Názov projektu:  EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA    2012

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava

Opatrenie: 4.1 Odpadové hospodárstvo

Kód výzvy: OPZP-PO4-10-1

Termín výstavby: 2011-2012

Realizátor stavby: AVA STAV s.r.o. Galanta

Výška oprávnených výdavkov: 517.043.- €

 

 

 

 


 

REGENERÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÁ MAČA 2011

 

Názov projektu:  REGENERÁCIA CENTRA OBCE VEĽKÁ MAČA     2011

Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

 Opatrenie: 4.1.a Regenerácia sídiel 

Kód výzvy: ROP -4.1.-2009/01

Kód ITMS: NFP22140120353

Realizátor: YIT REDING a.s. Bratislava

Hodnota diela: 998.400,55 €

 

 

 

 

 


 

ARS POETICA 2011

 

Názov projektu:  ARS POETICA - výtvarné umenie ako výrazný prejav kultúrnej a národnostnej identity

Kód žiadosti: 9517C83PWN

Riadiaci orgán: Ministerstvo kultúry SR

Gestor programu: Sekcia národnostných menšín 

Celkové rozpočtované náklady 20.588 €

Výška prijatej dotácie: 1.500 €

Realizácia akcie: 23.08.2011 - Areál futbalového ihriska

 

 

 

 


 

POLYFUNKČNÝ DOM A 14 BYTOVÝCH JEDNOTIEK 2010

Názov projektu: POLYFUNKČNÝ DOM A 14 BYTOVÝCH JEDNOTIEK   2010

Riadiaci orgán: Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Výška nenávratného finančného príspevku: ŠFRB 424.251,47 €  MVRR SR 142.335,52 vlastné 2.874,67 €

Realizátor stavby: STAVBYT s.r.o. SEREĎ

Dokončenie stavby: apríl 2010

Hodnota diela:     858.332,40  €   

  

 

 


 

VIACÚČELOVÉ IHRISKO 2008

Názov projektu:  VIACÚČELOVÉ IHRISKO     2008 

Riadiaci orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky

Realizátor diela: 

Umiestnenie: v areáli Základnej školy s materskou školou vo Veľkej Mači

Hodnota diela: 39.832 €

 


 

VYBUDOVANIE ČISTIČKY ODPADOVÝCH VôD 2007

 Názov projektu:    VYBUDOVANIE ČISTIČKY ODPADOVÝCH VôD       rok  2007 

Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Realizátor stavby:

Účel projektu: Napojenie bytoviek A-B-C-D, Bytoviek v areáli ZŠ a Základnej školy s materskou školou

Hodnota diela: 39.832 €

 


 

VÝSTAVBA 12 BYTOVÝCH JEDNOTIEK C- D 2007

Názov projektu:   VÝSTAVBA 12 BYTOVÝCH JEDNOTIEK        C - D         rok  2007

Riadiaci orgán: Štátny fond rozvoja,   Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja


Realizátor stavby: STAVBYT s.r.o. Sereď

Hodnota diela:  558.528 €

 


 

REKONŠTRUKCIA LOKÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI VEĽKÁ MAČA 2007

 

Názov projektu: REKONŠTRUKCIA LOKÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI VEĽKÁ MAČA                                                                       /r.2006-2007/

Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Opatrenie : 3.4. Renovácia a rozvoj obcí OPZI

Kód projektu: 2004-OPZI-34/B/TT-0037

Kód ITMS: 11430400439

Výška nenávratného finančného príspevku: ŠR 116.424,35 €  ERDF 436.591,31 € vlastné zdroje 29.106,08 €

Hodnota diela:    582.121,74 €

 

 

 


 

VÝSTAVBA 12 BYTOVÝCH JEDNOTIEK A-B 2006

 Názov projektu:   VÝSTAVBA 12 BYTOVÝCH JEDNOTIEK      A-B          rok   2006

Riadiaci orgán: Štátny fond rozvoja,   Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Realizátor stavby: STAVBYT s.r.o. Sereď

Hodnota diela:  529.949 €

 


 

REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU 2004

Názov projektu:    REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU   2004

Riadiaci orgán: 

Poskytnuté finančné prostriedky: 3.319 €

 


 

REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA TELOCVIČNE 2005

Názov projektu:   REKONŠTRUKCIA OSVETLENIA TELOCVIČNE        rok  2005

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Poskytnuté finančné prostriedky:   7.634 €

 


 

REKONŠTRUKCIA POŠKODENÝCH CIEST V OBCI VEĽKÁ MAČA 2004

Názov projektu: REKONŠTRUKCIA POŠKODENÝCH CIEST V OBCI VEĽKÁ MAČA       rok  2004

Riadiaci orgán:Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava - Agentúra SAPARD SR

Projekt realizoval: CESTY NITRA a.s. Nitra

Hodnota diela: 54.583 €

 

 


 

VÝSTAVBA TRÉNINGOVÉHO IHRISKA 2003

Názov projektu:   VÝSTAVBA TRÉNINGOVÉHO IHRISKA           rok  2003

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Odbor financovania športu

Program: 0260402

Poskytnutá suma: 3.320 €

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka