Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

SMERNICA pre financovanie systému podpory stavebníkov pri odstránení stavby č. 1/2016

Schválené: 6.6.2016

S M E R N I C A 

PRE FINANCOVANIE SYSTÉMU PODPORY STAVEBNÍKOV PRI ODSTRÁNENÍ STAVBY  

č. 1/2016

 

Starosta obce týmto vydáva túto internú smernicu na podporu mladých stavebníkov z Veľkej Mače pri odstránení starých stavieb.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Mači túto smernicu prerokovalo dňa 6. 06.2016 a schválilo uznesením č. 20/OZ/06/06/2016 systém podpory pre stavebníkov, ktorí požiadajú  o podporu pri odstránení starých stavieb.

Schválenie a vyplatenie žiadosti o podporu je možné za nasledovných podmienok:

 1. O podporu môže požiadať iba fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Veľká Mača.  Podpora môže byť vyplatená  max. do výšky 2 000 € a priznaná 1 osobe iba raz.   
 2. Túto podporu je možné priznať občanovi na základe jeho písomnej žiadosti ak k tejto žiadosti sú priložené:
 • Právoplatné búracie povolenie s vyznačením objektov, ktoré sa majú zbúrať, 

s vyznačením parciel na ktorých sa tieto objektynachádzajú a s uvedením súpisných čísiel budov.

 • Fotodokumentácia objektov pred zbúraním cca 4-5 fotografií.
 • Aktuálny list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, kde žiadateľ je vlastníkom dotknutých parciel a objektov.
 • Právoplatné stavebné povolenie na stavbu rodinného domu, ktorý plánuje stavebník postaviť na mieste zbúraného objektu.
 • Potvrdenie z obecného úradu, že žiadateľ / v príp. manželov žiadatelia/ ani jeho rodičia nemajú nedoplatky voči obci.

 

 1. Žiadateľovi sa na základe týchto podkladov môže priznať príspevok rozhodnutím starostu obce a  až po obdržaní rozhodnutia môže stavebník začať s búracími prácami.
 2. Odstránený objekt musí byť odvezený na skládku Komplex – odpadová spoločnosť s.r.o.   Pusté Sady.  Žiadateľovi budú preplatené faktúry za uskladnenie na základe vážnych lístkov

a faktúry za prepravu z Veľkej Mače do Pustých Sadov.

Podpora môže byť vyplatená iba do výšky predložených dokladov.

 1. Žiadateľ musí zabezpečiť, aby zbúranie objektu a následné odvezenie na skládku boli zrealizované v tom istom  rozpočtovom roku v ktorom mu bola podpora priznaná, keďže nie je možné preplatiť  faktúry z predošlého rozpočtového roku.

Ak žiadateľ, ktorému bola priznaná táto podpora do konca rozpočtového roka stavbu neodstráni táto podpora prepadne.

 1. Z dôvodu, že by bolo viac uchádzačov ako je schválených finančných prostriedkov za rozpočtový rok v tom prípade sa OZ pokúsi navýšiť rozpočet v danom roku. V prípade, že sa rozpočet nemôže navýšiť uprednostnia sa žiadatelia vo veku do 35 rokov.

 

Vo Veľkej Mači, dňa 01.06.2016                                                        Ing. Štefan Lancz, starosta obce

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka