Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

Spoločný stavebný úrad

  Spoločný stavebný úrad ako forma vnútroštátnej dobrovoľnej spolupráce obcí sa zriaďuje zmluvou o zriadení spoločného stavebného úradu a je schválená uznesením obecného zastupiteľstva.

OBEC VEĽKÁ MAČA má zriadený spoločný stavebný úrad v Horných Salibách. Agenda, ktorá sa týka stavebného úradu sa  vybavuje na Obecnom úrade vo Veľkej Mači.

Úlohou stavebného úradu je:

1.  Na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku:

a/ povoľovacia činnosť vrátane ukladania sankcií

b/ štátny stavebný dohľad

c/ evidenčná činnosť a poskytovanie informácií do informačného systému

d/ prešetrovanie petícií a sťažnosti súvisiace so stavebnou činnosťou

e/ výkon rozhodnutia podľa zákona o správnom konaní

f/ rozhodovanie o opravných prostriedkoch

g/ spravodajskú činnosť podľa príslušných zákonov a vyhlášok o štátnej štatistike

2. Na úseku pozemných komunikácií:

a/ vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunkácie

3. Na úseku ochrany ovzdušia:

a/ vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

b/ vydanie rozhodmutia o povolení uživania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

4. Na úseku ochrany prírody a krajiny:

a/ vydanie súhlasu na výrub drevín

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

EKO DVOR A KOMPOSTÁREŇ VEĽKÁ MAČA OTVÁRACIE HODINY: lv letnom období od 1.apríla  do 30. septembra streda 17:00 hod.  - 19:00 hod. sobota 14:00 hod. - 17:00 hod. zimnom období od 1. októbra  do  31. marca streda   15:00 hod.  -  17:00 hod. sobota   14:00 hod.  -  15:00 hod.

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA DUDVÁH

Združenie miest a obcí Slovenska

webygroup
ÚvodÚvodná stránka